Decyzja o warunkach zabudowy – jak ją uzyskać i kiedy jest niezbędna?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określana jest także jako „wuzetka”, a także można się spotkać z popularnym skrótem tego dokumentu takim jak WZZT. W praktyce, jest to dokument bardzo istotny, gdyż bez niego dany inwestor nie może tak naprawdę ruszyć z żadnymi pracami budowlanymi w terenie. Wnioskowanie o wydanie takiej decyzji jest więc obligatoryjne, ale w konkretnym przypadku. Trzeba taką decyzje uzyskać w sytuacji, kiedy dla danego gruntu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wiadomo, bez informacji o planie zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. 

Gdzie powinniśmy się zgłosić po taki dokument?

Dysponując działką i chcąc wykonać na niej inwestycję- każdy inwestor rozpoczyna od kompletowania dokumentów, jakie będą mu niezbędne do tego, aby uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie ruszyć w teren ze swoją ekipą budowlaną. Inwestor musi więc udać się do urzędu miasta, złożyć odpowiedni formularz o wydanie wypisu z Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego. W tym dokumencie znajdzie się informacja o przeznaczeniu gruntu. Nie zawsze jednak dla danego terenu taki plan jest już stworzony. I to właśnie w takim przypadku inwestor musi wnioskować o wydanie specjalnej decyzji o warunkach zabudowy. Taka decyzję wydaje urząd miasta lub też urząd gminy, a więc wójt, burmistrz lub też prezydent miasta. W związku z tym właśnie w tym miejscu inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek. Znając już warunki zabudowy- dopiero wówczas będzie można dołączyć decyzję do wniosku o pozwolenie na budowę. Taka decyzja zawiera szereg istotnych informacji o tym, jak budować.

W jaki sposób wnioskować o Decyzję o warunkach zabudowy?

Konieczne jest tutaj złożenie wniosku, którego wzór można pobrać z sieci lub też można po wzór takiego wniosku udać się do gminy. To ważne, aby już na starcie określić, do którego urzędu będziemy wnioskować- zależy to od tego, na terenie jakiej gminy znajduje się działka.

Jak powinien wyglądać komplet dokumentów, jakie będziemy składać? Jest tych elementów kilka:

  • Aby można było złożyć wniosek trzeba się postarać o mapę zasadniczą w skali 1:1000 lub 1:500, która będzie obejmowała nie tylko teren działki, ale co najmniej obszar o promieniu trzech jej szerokości. Trzeba się liczyć z tym, że uzyskanie takiej mapy może się wiązać z kosztami kilkudziesięciu złotych. Mapa daje wgląd w umiejscowienie działki oraz to, co ją otacza.
  • Na mapę zasadniczą trzeba nanieść dokładny zarys terenu, którego dotyczy nasz wniosek.
  • Należy wydrukować i wypełnić wniosek o Warunki Zabudowy. Od 2021 roku jest to jeden, ujednolicony wzór wniosku- nie powinno więc być specjalnego problemu ze znalezieniem go w sieci. Można się też posiłkować stroną internetową gminy. Dobrą praktyką jest takie wypełnianie poszczególnym rubryk, aby dać sobie możliwie jak największy zapas i podawać szerokie widełki wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.
  • Do wniosku trzeba też ewentualnie dołączyć potwierdzenia wniesienia wszelkich niezbędnych opłat.
CZYTAJ TAKŻE:   O czym pamiętać przy wyborze lampy biurkowej?

Terminy oraz koszty

W przypadku, kiedy o wydanie decyzji wnioskuje właściciel gruntu- jej wydanie jest bezpłatne. W przypadku wszystkich innych osób jest to 107 zł. Dodatkowo, 56 zł kosztuje przeniesienie warunków na nowego wnioskodawcę. Jeśli chodzi o terminy, urząd ma miesięczny czas na wydanie decyzji. W przypadku domów do 70 m2 okres oczekiwania na decyzję wynosi do 21 dni, w przypadku spraw bardzo skomplikowanych może się wydłużyć do 2 miesięcy. Uzyskanie decyzji może ulec wydłużeniu w sytuacji, kiedy urząd stwierdzi jakieś uchybienia. Docelowo, wydana decyzja jest ważna bezterminowo. Prawo jednak mówi o tym, że decyzja tego rodzaju może wygasnąć wcześniej, jeśli pojawią się ku temu konkretne przesłanki.

Co możemy znaleźć w takiej decyzji?

Wnioskując o dokument możemy się zastanawiać, jakie informacje może on w praktyce zawierać i jak wpłynie to na kształt samej inwestycji. Wszystkie zawarte w decyzji wytyczne są ustalane na podstawie przeprowadzonych przez urząd analiz urbanistycznych. Stanowią one jednak pewną interpretację wykonaną przez urzędników. Określone zostają linie zabudowy, a także jej powierzchnia na działce. Istotne jest też to, jaka prezentuje się zabudowa już istniejąca w okolicy.

W decyzji znajdziemy też informacje o tym jak ma wyglądać geometria dachu oraz o samej elewacji budynku- jej szerokości na froncie, wysokości górnej krawędzi czy też samego gzymsu. Informacje te będą niezbędne do tego, aby potem inwestycja faktycznie mogła powstać i aby zgadzała się z projektem domu, który można znaleźć na Domywstylu.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz